Všeobecná atletická prípravka pre deti predškolskom a školskom veku má za cieľ rozvoj najmä koordinačných a základných pohybových schopnoostí detí a v druhom kroku nácvik a zdokonaľovanie techniky všetkých atletických disciplín. Špecializácia v rámci atletických disciplín v atletike prichádza vo všeobecnesti neskôr ako v iných športoch, aj z tohto dôvodu kľadieme dôraz na všestrannosť pohybových aktivít, správnosť prevedenia jednotlivých cvikov a najmä fakt, aby sa deti pohybom a hrami zabávali.  

Pridajte sa k nám do klubu XBS athletics

 

 

ŠAMORÍN: x-bionic® athletic sphere | Dubová 33/A, Šamorín | www.x-bionicsphere.com

Hlavný tréner: Martin Bielopotocký
Email: info@xbsathletics.sk
Telefón: +421 940 702 395

Platby príspevkov ( výcviky, tréningy ) : IBAN: SK08 0900 0000 0051 7026 3789

GAZELKY
Vek
6 - 9 rokov
Cieľová skupina

školáci I.stupeň

 

 

Obsah výcviku

Deti absolvujú na tréningoch rôzne koordinačné a kondičné hry zamerané na rozvoj dynamiky pohybov, koordináciu a spoluprácu so svojimi kamarátmi. Koncepčne tréningy vychádzajú metodiky "Detskej Atletiky" vypracovanej Slovenským Atletickým Zväzom a deti sa hravou formou naučia základy jednotlivých atletických disciplín. Rovnako sa naučia základy rôznych športových hier ako basketbal, fubal, hádzanú, 

Doplnkové aktivity

Loptové hry

Cieľ výcviku

Osvojenie si pohybových hier projektu "Detskej Atletiky" ako príprava na prvé preteky

Intenzita
2TJ / týždeň
Cena
50.- Euro / mesiac
Informácie
info@xbsathletics.sk | 0940 702 395
GEPARDI
Vek
10-14
Cieľová skupina

školáci II.stupeň

 

 

Obsah výcviku

Deti sa zoznamujú detailnejšie s technikou jednotlivých atletických disciplín s dôrazom na všestrannosť prípravy každého jedinca. Samozrejmosťou sú stále rôzne hry a súťaťe ako donková aktivita. Súčasťou tríningov sú aj rôzne kompenzačné cvičenia a pravideľný strečing. Koncepčne tréningy vychádzajú metodiky "Mládežníckej Atletiky" vypracovanej Slovenským Atletickým Zväzom a deti sa hravou formou venujú osvojeniu správnej techniky jednotlivých atletických disciplín. 

Doplnkové aktivity

Loptové hry, plávanie

Cieľ výcviku

účasť na súťažiach mládežníckej atletiky v minimálne 3 atletických disciplínach

Intenzita
2TJ / týždeň
Cena
50.- Euro / mesiac
Informácie
info@xbsathletics.sk | 0940 702 395
prvy banner

Partneri