Milí naši podporovatelia,

netreba ani len pripomínať, že rok 2021 bol pre všetkých veľmi ťažký. Pre nás, ako komunitu vodnopólistov, bol tento rok veľmi kritický, keďže sme nemali kde trénovať, hrať, plávať a motiváciu sme sa snažili hľadať kade-tade. Pevne veríme, že rok 2022 so sebou prinesie pozitívne zmeny a čoskoro sa vrátime do športového života a hlavne do bazénov.

Ako každý rok, obzvlášť tento, vás žiadame o poskytnutie 2% z vašej dane. Budeme potrebovať každé euro nakoľko plánujeme na sezónu 2022/ 2023 urobiť ďalšie kroky pre náš klub a to sú:

  1. Navýšiť počet tréningových hodín/prenájom bazéna
  2. Rozšíriť členskú/trénerskú základňu
  3. Zabezpečenie nových športových pomôcok
  4. Účasť a organizácia medzinárodných turnajov a sústredení

 


 

NÁVOD AKO DAROVAŤ 2% Z VAŠEJ DANE:

  1. Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie – nepotrebujete žiadne tlačivá, len priamo v daňovom priznaní vyplníte údaje o klube ako prijímateľovi 2% dane.

 

  1. Fyzická osoba, ktorej robí ročné zúčtovanie preddavkov zamestnávateľ – do konca februára požiadajte zamestnávateľa o vyplnené tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE, na základe Potvrdenia vypíšte VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 % (príloha na webe). Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (osobne, poštou alebo prostredníctvom nás) na daňový úrad podľa Vášho trvalého pobytu do konca apríla 2022.

 

  1. Právnická osoba – môžete poukázať 1,5 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, jednému však minimálne 8 EUR, nepotrebujete žiadne tlačivá, iba priamo v daňovom priznaní vyplňte údaje o klube ako prijímateľovi poukázanej časti dane. 

 


 

ÚDAJE O KLUBE:

   ·  Názov: XBS swimming academy

       ·  Sídlo: Dubová Ulica 2677/33A, 93101 Šamorín, Slovenská republika

· IČO: 51769671

   ·  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Partneri