Opatrenie plavaren Pasienky.jpg

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že Plaváreň Pasienky bude odo dňa 20.09.2021 v stupni ostražitosti a bude uplatnený režim OTP (osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní) s 50% kapacitou, t.j. 50m bazén 13 osôb/1 dráha,  25m bazén 10 osôb/1 dráha, posilňovňa 20 osôb.

Partneri