Vážení rodičia,

na základe prijatých opatrení Vládou SR, v dôsledku COVID 19, sa od štvrtka 15.10.2020 uzatvárajú športoviská, na ktorých prebiehajú naše tréningy.  

Na základe tohto rozhodnutia budú všetky tréningy od štvrtka 15.10.2020 prerušené až do odvolania. V spolupráci s národnou federáciou a štátnym tajomníkom pre Šport zisťujeme možnosti kontinuity trénovania výkonnostných teamov. O vývoji situácie Vás budeme informovať na našej webovej stránke a Facebooku a prostredníctvom osobných trénerov výkonnostných teamov.

Team XBS 

Partneri