logoBA_fullc.jpg

 

Plavecké výcviky v Bratislave sú vedené pod taktovkou hlavného trénera Michala Balacenka na 25m výukovom bazéne Pasienky s podporou Hlavného mesta SR  Bratislavy. Žiacke a juniorské plávanie prebieha v popoludňajších hodinách pracovných dní a sú zosúladené s harmonogramom školského roka. Plaváreň Pasienky je svojou polohou ideálne miesto, kde sa vaše dieťa môže naučiť plávať a zároveň sa aj zabaví. Plavecké výcviky sú vedené tímom skúsených trénerov  – športových odborníkov, ktorí sa budú Vašim deťom venovať a viesť ich k láske k plaveckému športu. Viacero z našich trénerov má za sebou plavecké úspechy (Majstrovstvá Slovenska, členovia reprezentácie SR), no rovnako aj oni si prešli základným plaveckým výcvikom a učili sa plávať krok po kroku.

 

Základný plavecký výcvik je rozdelený do viacerých tréningových skupín od začiatočníkov po pokročilých. Následne si dieťa spolu s rodičom môže vybrať smerovanie k výkonnostnému plávaniu (dieťa bude viac pracovať na technike a zúčastňuje sa aj pretekov), prípadne pokračovanie formou kondičného plávanie, kde základom je rozvoj správnej plaveckej techniky a udržiavanie kondície.

Prístup trénerov je v každej skupine plaveckého výcviku individuálny. Základom každého plaveckého výcviku je nácvik správneho prevedenia plaveckých spôsobov a je prispôsobený tempu každého plavca. Z našich vyše 20 ročných skúseností vieme, že osvojenie si jednotlivých plaveckých spôsobov pri deťoch je u jedného plavca rýchlejšie, u iného pomalšie. Podstatnými ingredienciami je trpezlivosť a to, aby deti každý tréning bavil.

Súčasťou každého tréningu je rozcvičenie, tréning vo vode a samozrejme aj hry.

BRATISLAVA: Plaváreň Pasienky | Junácka 4, 83104 Bratislava | www.starz.sk

Hlavný tréner: Mgr. Michal Balacenko
Email: bratislava@xbsswimming.sk
Telefón: +421 948 041 515

 

Úhrady plaveckých výcvikov:

IBAN: SK88 0900 0000 0051 4141 8526    

Iban_treningy_BA

 

OZNAMY:

 

KOMPLETNÝ CENNÍK PLAVECKÝCH VÝCVIKOV 9.-12.2021

 

začiatočníci
Vek
4 - 6 rokov
Cieľová skupina

DIEŤA :

 • má strach z vody,
 • nevie ponoriť hlavu pod hladinu, fúkať bublinky do vody, splývať na hladine, samostatne plávať,
 • ovláda plávanie iba s plaveckými pomôckami.
Obsah výcviku

Zoznámenie sa s prostredím na bazéne a odstránenie prípadného strachu pred vodou. Nácvik fúkania bubliniek a základov dýchania v bazéne, splývania na hladine, ponárania a skokov. Nácvik základnej techniky kopania nôh a práca s plaveckými pomôckami.

Doplnkové aktivity

Základy rozcvičky a strečingu, hry vo vode

Cieľ výcviku

Preplávať 25m, kraulové a znakové nohy.

Intenzita
2 TJ / týždeň
Cena
5€ - 6€ / TJ
Informácie
bratislava@xbsswimming.sk | +421 948 041 515
Mierne pokročilí
Vek
6 - 9 rokov
Cieľová skupina

DIEŤA :

 • vie sa ponoriť pod hladinu,
 • vie splývať na hladine,
 • prepláva cca 25 m,
 • ovláda kraulové, znakové nohy a základy práce paží.

 

Obsah výcviku

Nácvik súhry pohybov nôh a rúk, zlepšovanie techniky spôsobov kraul a znak. Základy plaveckého spôsobu prsia. Zdokonaľovanie ponárania a skokov formou rôznych hier.

Doplnkové aktivity

Základy rozcvičky a strečingu, hry vo vode

Cieľ výcviku

Preplávať 50m kraul/znak/prsia

Intenzita
2 TJ / týždeň
Cena
5€ - 6€ / TJ
Informácie
bratislava@xbsswimming.sk | +421 948 041 515
Pokročilí
Vek
7 - 11 rokov
Cieľová skupina

DIEŤA:

 • ovláda základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia,
 • vie súvisle odplávať 50m týmito spôsobmi.


 

Obsah výcviku

Nácvik techniky (motýlik) a zlepšenie ostatných plaveckých spôsobov, zlepšenie všeobecnej fyzickej výkonnosti, plávať súvisle 200 metrov a 100m polohové preteky, nácvik techniky všetkých obrátok a štartov. V skupine sa v závislosti od typu tréningu odpláva od 1 000 - 1 200 m za hodinu.

Doplnkové aktivity

Základy rozcvičky a strečingu, hry vo vode

Cieľ výcviku

Odpláva 100PP, odpláva 200VS, ovláda základy všetkých plaveckých spôsobov, obrátok a štartov.

Intenzita
2 TJ / týždeň
Cena
5€ - 6€ / TJ
Informácie
bratislava@xbsswimming.sk | +421 948 041 515
Kondičné plávanie
Vek
10+ rokov
Cieľová skupina

DIEŤA / DOSPELÝ:

 • ovláda základy techniky všetkých plaveckých spôsobov,
 • vie súvisle odplávať 100 m,
 • potrebuje zvýšiť plaveckú a fyzickú výkonnosť.
Obsah výcviku

V skupine sa pracuje na všetkých plaveckých spôsoboch. Cieľom je zdokonaľovanie techniky jednotlivých plaveckých spôsobov, zlepšenie všeobecnej fyzickej výkonnosti v dobrom kolektíve. V skupine sa b závislosti od typu zvoleného tréningu (nácvik techniky, aeróbna kapacita, špecifický tréning rýchlosti, ...) pláva 1 200 - 2 000 m za hodinu

Doplnkové aktivity

rozhodcovský kurz /15+ / trénerský kurz /18+/, plavčícky kurz /18+/ 

Cieľ výcviku

Zaplávať súvisle 400m voľným spôsobom, zlepšenie plaveckej techniky, zlepšenie fyzickej výkonnosti.

Intenzita
3 TJ / týždeň
Cena
5€ / TJ
Informácie
bratislava@xbsswimming.sk | +421 948 041 515