Body

Občianske združenie XBS athletics bolo založené v roku 2019 s cieľom výchovy športovcov v oblasti atletických disciplín. Na ceste za týmto cieľom sme si vytýčili čiastkové ciele a princípy, ktorých sa klub a všetci tréneri chceme pevne držať v spolupráci so športovými klubmi z rodiny XBS. Filozofia XBS athletics vychádza z vôle sprostredkovať radosť z pohybu, naučiť deti správnym základom športových hier a atletických disciplín v priestoroch olympijskeho tréningového centra.  

Všeobecná atletická prípravka pre deti v predškolskom a školskom veku má za cieľ rozvoj najmä koordinačných a základných pohybových schopností detí a v druhom kroku nácvik a zdokonaľovanie techniky všetkých atletických disciplín. Špecializácia v rámci atletických disciplín v atletike prichádza vo všeobecnesti neskôr ako v iných športoch, aj z tohto dôvodu kladieme dôraz na všestrannosť pohybových aktivít, správnosť prevedenia jednotlivých cvikov a najmä fakt, aby sa deti pohybom a hrami zabávali.  

Klub XBS athletics spolupracuje s klubmi z rodiny XBS sport academy a zabezpečuje štrukturovaný doplnkový tréning všestrannej atletickej prípravy nádejným plavcom z klubu XBS swimming.

 

Pridajte sa k nám do klubu XBS athletics

 

 

ŠAMORÍN: x-bionic® athletic sphere | Dubová 33/A, Šamorín | www.x-bionicsphere.com

Hlavný tréner:
Email:
Telefón:

Platby príspevkov ( výcviky, tréningy ) : IBAN: SK08 0900 0000 0051 7026 3789

 

XBS athletics

Sídlo: Dubová ulica 33/A, Šamorín, Slovenská republika
IČO: 52702863
Registračné číslo: VVS/1-900/90-57484

prvy banner

Partneri