začiatočníci
Cieľová skupina

DIEŤA :

 • má strach z vody,
 • nevie ponoriť hlavu pod hladinu, fúkať bublinky do vody, splývať na hladine, samostatne plávať,
 • ovláda plávanie iba s plaveckými pomôckami.
Vek
4 - 6 rokov
Mierne pokročilí
Cieľová skupina

DIEŤA :

 • vie sa ponoriť pod hladinu,
 • vie splývať na hladine,
 • prepláva cca 25 m,
 • ovláda kraulové, znakové nohy a základy práce paží.

 

Vek
6 - 9 rokov
Pokročilí
Cieľová skupina

DIEŤA:

 • ovláda základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia,
 • vie súvisle odplávať 50m týmito spôsobmi.


 

Vek
7 - 11 rokov
Kondičné plávanie
Cieľová skupina

DIEŤA / DOSPELÝ:

 • ovláda základy techniky všetkých plaveckých spôsobov,
 • vie súvisle odplávať 100 m,
 • potrebuje zvýšiť plaveckú a fyzickú výkonnosť.
Vek
10+ rokov
začiatočníci
Cieľová skupina

DIEŤA :

 • má strach z vody,
 • nevie ponoriť hlavu pod hladinu, fúkať bublinky do vody, splývať na hladine, samostatne plávať,
 • ovláda plávanie iba s plaveckými pomôckami.
Vek
4 - 6 rokov
Mierne pokročilí
Cieľová skupina

DIEŤA :

 • vie sa ponoriť pod hladinu,
 • vie splývať na hladine,
 • prepláva cca 25 m,
 • ovláda kraulové, znakové nohy a základy práce paží.

 

Vek
6 - 9 rokov
Pokročilí
Cieľová skupina

DIEŤA:

 • ovláda základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia,
 • vie súvisle odplávať 50m týmito spôsobmi.


 

Vek
7 - 11 rokov
Kondičné plávanie
Cieľová skupina

DIEŤA / DOSPELÝ:

 • ovláda základy techniky všetkých plaveckých spôsobov,
 • vie súvisle odplávať 100 m,
 • potrebuje zvýšiť plaveckú a fyzickú výkonnosť.
Vek
10+ rokov