Plavecká prípravka - začiatočníci
Cieľová skupina

DIEŤA :

 • nemá skúsenosť s vodným prostredím,
 • má strach z vody, neponorí hlavu, nevie samostatne plávať,
 • drží si pri plávaní nos,
 • bojí sa hlbokej vody,
 • pri plávaní používa nadľahčovacie pomôcky (rukávniky, koleso a pod.)
Mierne pokročilí
Cieľová skupina

DIEŤA :

 • vie sa ponoriť pod hladinu,
 • vie splývať na hladine,
 • prepláva cca 25 m,
 • ovláda kraulové, znakové nohy a základy práce paží.

 

Pokročilí
Cieľová skupina

DIEŤA:

 • ovláda základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia,
 • vie súvisle odplávať 50m týmito spôsobmi.


 

Kondičné plávanie
Cieľová skupina

DIEŤA / DOSPELÝ:

 • ovláda základy techniky všetkých plaveckých spôsobov,
 • vie súvisle odplávať 100 m,
 • potrebuje zvýšiť plaveckú a fyzickú výkonnosť.
Plavecká prípravka - začiatočníci
Cieľová skupina

DIEŤA :

 • nemá skúsenosť s vodným prostredím,
 • má strach z vody, neponorí hlavu, nevie samostatne plávať,
 • drží si pri plávaní nos,
 • bojí sa hlbokej vody,
 • pri plávaní používa nadľahčovacie pomôcky (rukávniky, koleso a pod.)
Mierne pokročilí
Cieľová skupina

DIEŤA :

 • vie sa ponoriť pod hladinu,
 • vie splývať na hladine,
 • prepláva cca 25 m,
 • ovláda kraulové, znakové nohy a základy práce paží.

 

Pokročilí
Cieľová skupina

DIEŤA:

 • ovláda základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia,
 • vie súvisle odplávať 50m týmito spôsobmi.


 

Kondičné plávanie
Cieľová skupina

DIEŤA / DOSPELÝ:

 • ovláda základy techniky všetkých plaveckých spôsobov,
 • vie súvisle odplávať 100 m,
 • potrebuje zvýšiť plaveckú a fyzickú výkonnosť.
Dospelí - začiatočníci
Cieľová skupina

Skupina je určená pre dospelých ľudí, neplavcov a začiatočníkov. 

 

- nemá žiadne alebo len minimálne plavecké zručnosti

- ovláda len základné plavecké zručnosti

- nevie plávať s hlavou pod vodou

- bojí sa hlbokej vody

- potrebuje zvýšiť fyzickú výkonnosť