Body

Občianske združenie XBS swimming bolo založené v roku 2017 s cieľom výchovy športovcov v oblasti plaveckých športov. Od svojho založenia sa klub XBS swimming hrdí profesionálnou spoluprácou, do plávania a vodného póla zanietených, ľudí z pôvodných klubov SPK Bratislava a 3pools. Aktuálne klub disponuje dvoma športovými sekciami – plaveckou a vodnopólovou.

 

Prvoradým záujmom klubu XBS swimming je každému zverencovi či zverenkyni sprostredkovať radosť z vody a plynulo ich priviesť k pretekom bazénového plávania, zápasom či turnajom vodného póla, pretekom na otvorenej vode alebo k triatlonu. Plavecké výcviky, vodnopólové tréningy a tréningy výkonnostných plaveckých skupín prebiehajú v Bratislave a v Šamoríne. Ich cieľom je naučiť klubových športovcov a športovkyne víťaziť, ale aj to, ako sa poučiť z prehry. V tomto duchu ich tím kvalifikovaných trénerov vedie k športovej morálke a sebadisciplíne.
XBS swimming tiež každoročne organizuje denné letné tábory v priestoroch rezortu X-bionic sphere

 

Pridajte sa k nám do klubu XBS swimming a buďte aj vy ako voda!

 

 

BRATISLAVA: Plaváreň Pasienky | Junácka 4, 83104 Bratislava | www.starz.sk

Hlavný tréner: Mgr. Michal Balacenko
Email: bratislava@xbsswimming.sk
Telefón: +421 948 041 515

Platby príspevkov ( výcviky, tréningy ) : IBAN: SK88 0900 0000 0051 4141 8526
Platby pretekov a sústredení : IBAN: SK18 0900 0000 0051 4141 8913

 

ŠAMORÍN: x-bionic® aquatic sphere | Dubová 33/A, Šamorín | www.x-bionicsphere.com

Hlavná trénerka výukového plávania: Katarína Balážiková
Email: samorin@xbsswimming.sk
Telefón: +421 917 995 056

Platby príspevkov ( výcviky, tréningy ) : IBAN: SK79 0900 0000 0051 4141 7718
Platby pretekov a sústredení : IBAN: SK18 0900 0000 0051 4141 8913

 

XBS swimming

Sídlo: Hattalova 3409/12C, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 51211297
Registračné číslo: VVS/1-900/90-52291

Predseda:                        Ing. Michal Kraus PhD        michal.kraus@xbsswimming.sk 
Podpredseda:                 Mgr. Peter Adame                peter.adame@xbsswimming.sk 
                                                 Jozef Světlík                 jozef.svetlik@xbsswimming.sk