Dátum Miesto Názov podujatia Šport
- Šamorín Národná liga kadeti U17, 2. kolo Vodné pólo
- Topoľčany Národná liga starší žiaci U15, 2. kolo Vodné pólo
- Košice Národná liga kadeti U17, 3. kolo Vodné pólo
- Piešťany Národná liga starší žiaci U15, 3. kolo Vodné pólo
- Košice Národná liga starší žiaci U15, 4. kolo Vodné pólo

Partneri