Najbližšie termíny

Aktuálne správy

Plávanie

Dňom 24.11.2021 je účinná zmena a doplnenie Súťažného poriadku plávania.

Plávanie

Od 25.11.2021 je stredisko  Plaváreň Pasienky

(veľký bazén, výukový bazén, posilňovňa)