Milí športoví priatelia,


Ďalší turbulentný rok máme za sebou a aj vďake Vašej podpore (nie len
finančnej) sa nám v roku 2022 podarili viaceré projekty, z ktorých niektoré mali aj
presah za hranice športu. Pomohli sme spoločne skupine Ukrajinských pólistov žiť
pol roka normálny život. Viacerých z nás to naučilo a posunulo ďalej v našom
osobnostnom a športovom rozvoji a našu komunitu ešte viac prepojilo.
Po čisto športovej stránke sme ďalej rozvíjali zložku plávania pre bábätká, na
ktorú plynulo nadväzuje plavecká prípravka, kde sme vytvorili ďalšie skupiny, aby bol
počet detí komfortne rozdelený s dostatočným počtom trénerov s ktorými pracujeme
na vylepšení metodiky plaveckej výuky. Vodnopólová zložka klubu dostala impulz do
ďalšej práce vďaka sústredeniam a turnajom v zahraničí a taktiež vďaka stáži
zahraničného trénera u nás. Ďalej pripravujeme nový program plaveckých výcvikov
pre školy, kde budeme učiť deti efektívne zvládať plavecké základy, na ktoré
následne môžu úspešne nadväzovať v budúcnosti. Tieto jednotlivé činnosti nám
pomáhajú vytvárať zdroje na ďalší rozvoj klubu a komunity okolo neho.
K významným zložkám na rozvoj klubu patria aj zdroje z 2%.
A tak, keď sa Vám a Vašim známym javia naše aktivity ako zmysluplné
budeme vďační za Vašu podporu formou poukázania 2% svojej dane nášmu klubu.
Peniaze sú poukazované na transparentný účet, ich míňanie viete v prípade záujmu
sledovať.

Údaje potrebné na poukázanie 2% dane:
Názov: XBS swimming academy
Forma: občianske združenie
Adresa: Dubová 2677/33A, 931 01 Šamorín

IČO: 51769671

Ďakujeme!

Partneri