XBS_Nadacia.jpg

Drahí rodičia,

 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že aj v tomto roku máte možnosť poukázať čiastku 2% z Vašej dane nášmu partnerovi, ktorým je NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE. Misiou nadácie je vytvorenie podmienok pre športovanie a motivácia k osobnému rozvoju pre deti a mládež a jej hodnoty sa plne stotožňujú s hodnotami klubu XBS swimming.

 

NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE priamo a dlhodobo podporuje náš klub a športovanie Vašich detí materiálne, finančne aj organizačne a vzájomnú spoluprácu budeme naďalej upevňovať aj v budúcnosti. Pomáhajú nám pri organizovaní vlastných pretekov, denno-dennej práci a rovnako nám veľmi pomohli pri zabezpečení klubových dodávok, ktoré uľahčujú cesty na preteky a sústredenia našim plavcom a trénerom.  

 

Poskytnutie 2% pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše. Ide o časť dane, ktorú poskytne daňový úrad z Vami zaplatenej dane subjektu, ktorý si vyberiete. V praxi to znamená, že Váš miestne príslušný daňový úrad prevedie sumu rovnajúcu sa predmetným 2% neziskovej NADÁCII X-BIONIC® SPHERE. Tlačivo si môžete stiahnuť priamo u nás na webe.

 

V prípade, ak sa rozhodnete poukázať čiastku 2% z Vašej dane NADÁCII X-BIONIC® SPHERE, vopred Vám v mene klubu veľmi pekne ďakujeme.

 

Team XBS swimming

 

Predvyplnené editovateľné tlačivo si môžete stiahnuť tu

 

Partneri