1 – a.jpg

V dnešný krásny slnečný deň sme v @xbionicsphere absolvovali spoločne s teamom trénerov @xbsswimming @xbswaterpolo a @xbsgymanstics prednášku „Psychologická príprava plavcov“ pod vedením Mgr. et Mgr Petry Pačesovej, PhD. Spoločne sme v živej diskusii prešli oblasti stanovovania cieľov, motivácie, prácu so zlyhaním a úlohu trénera v psychologickej príprave športovcov. Jednalo sa o prvú zo série prednášok k téme psychologického rozvoja plavcov.

Ďakujeme pani Pačesovej za jej odborný pohľad na dôležitú súčasť tréningového procesu a vývoja našich športovcov.

Pekný deň všetkým a užívajte si slnečný víkend.

Team XBS swimming

 

Partneri