Plávanie dnes patrí medzi najobľúbenejšie športy. Cvičenia formou hry vnímame ako najúčinnejší prostriedok pre dosiahnutie určitého cieľa.  Samotná hra je najlepší spôsob ako viesť deti vo vode k aktívnemu pohybu v každom veku.  S hrami vo vode je možné začať od útleho veku, už od niekoľkých mesiacov. Hry vo vode naučia deti nebáť sa vody, pričom si hravou formou osvoja základné plavecké zručnosti (napr. zadržanie dychu). Hry treba vyberať citlivo, primerane veku a schopností dieťaťa.

Partneri