Plávanie je tá najvhodnejšia pohybová aktivita pre deti od útleho veku. Zmysel „baby plávania“, teda plávania detí s rodičmi, je spoločné prežitie príjemných chvíľ dieťaťa s rodičom vo vodnom prostredí. Hovoríme teda o primeranej pohybovej stimulácií dieťaťa za pomoci rodiča vo vodnom prostredí.

Pohyb vo vode starších detí môže zároveň predstavovať nenáročný vstup do sveta športu. O plaveckom výcviku hovoríme až vo veku 6. roku života dieťaťa. Samozrejme vek je vždy len orientačný a závisí od individuálnych schopností dieťaťa. Naším cieľom je ponúknuť pozitívnu prvú skúsenosť dieťatka s vodou, tak aby si k nej vybudovalo kladný vzťah a v budúcnosti možno chcelo pokračovať so vodnými športami.

 

Partneri