Drahí rodičia,


Dovoľujem si Vám dať do pozornosti, že v tomto roku máte možnosť poukázať čiastku 2% z Vašej dane nášmu partnerovi, ktorým je NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE. Misiou nadácie je vytvorenie podmienok pre športovanie a motivácia k osobnému rozvoju pre deti a mládež a jej hodnoty sa plne stotožňujú s hodnotami klubu XBS swimming. NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE priamo podporuje náš klub a športovanie Vašich detí materiálne, finančne aj organizačne a vzájomnú spoluprácu budeme naďalej upevňovať aj v budúcnosti.


Poskytnutie 2% pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše. Ide o časť dane, ktorú poskytne daňový úrad z Vami zaplatenej dane subjektu, ktorý si vyberiete. V praxi to znamená, že Váš miestne príslušný daňový úrad prevedie sumu rovnajúcu sa predmetným 2% neziskovej NADÁCII X-BIONIC® SPHERE. Tlačivo si môžete stiahnuť priamo u nás na webe.


V prípade, ak sa rozhodnete poukázať čiastku 2% z Vašej dane NADÁCII X-BIONIC® SPHERE, Vám vopred v mene klubu veľmi pekne ďakujem.

 

Obchodné meno: NADÁCIA X-BIONIC®SPHERE a.s.

Právna forma: Nadácia

IČO: 50317997

Sídlo: Dubová 33/A, 93101 Šamorín

Tlačivo:  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 2023_NXBS

Partneri