Otvárame nové kurzy!

Vytvorili sme špeciálny kurz určený pre všetky detičky od 3 do 5 rokov, ktoré sa chcú naučiť základy plávania - plavecká prípravka XbabieS.

Kurz je určený pre deti, ktoré sú na baby plávanie veľké ale plavecké skupinové tréningy by ešte nezvládli. Počas kurzu sa deti adaptujú na vodné prostredie a pod dohľadom trénera sa naučia základné plavecké zručnosti, ktoré sú dôležitým základom pre samotné plávanie. 

Tréning prebieha v bazéne s teplou vodou, pod vedením kvalifikovaného trénera. Tréning je vedený hravou a nenútenou formou, tak aby zaujal a naučil deti orientovať sa nad vodou aj pod vodou, dýchať, kopať nohami, bezpečne skákať do vody a veľa iného.

Hlavnou výhodou tohto kurzu je, že rodič je prítomný počas tréningu v bazéne a tak z dieťaťa odpadá strach z neznámeho prostredia a odlúčenia od rodiča. Rodič vo vode zastáva iba "opornú" funkciu a dopomáha pri cvičenia, ktoré dieťa nechce vykonávať s trénerom. Zároveň sa aj on sám učí ako má so svojím dieťaťom pracovať vo vode, ak ho chce naučiť správne plávať. Na konci kurzu by dieťa malo byť schopné absolvovať celú tréningovú jednotku so sebavedomím malého plavca a bez potreby prítomnosti rodiča. 

Kurzy plaveckej prípravky XBabieS prebiehajú každý utorok a štvrtok.

V prípade záujmu o kurz nás kontaktujte na info@xbabies.sk

Partneri