Realizačný tím
Sportovec

Tomáš Fiľak

Informačný panel
Športovci
Sportovec

Sarah Arthur

Sportovec

Filip Audi

Sportovec

Lívia Barošová

Sportovec

Daniel Daniel

Sportovec

Ema Gondžúrová

Sportovec

Vladimíra Gulášová

Sportovec

Tamara Gulášová

Sportovec

Milan Marco Katerinka

Sportovec

Tadeáš Kučera

Sportovec

Filip Lellák

Sportovec

Tamara Nagyová

Sportovec

Viktória Pirk

Sportovec

Tomáš Pörsök

Sportovec

Dominik Smolinský

Sportovec

Samuel Suchý

Sportovec

Samuel Šteller

Sportovec

Jakub Špaček

Sportovec

Simona Turnovcová

Sportovec

Martin Uličný