Realizačný tím

Katarína Madáčová MSc.

tréner plávania II. kvalifikačného stupňa
0915092320

Informačný panel

Príspevok na činnosť na obdobie od 09.2023 - 06.2024 :
85€ / mesiac / plavec

 

Platby príspevkov ( výcviky, tréningy ) : IBAN: SK79 0900 0000 0051 4141 7718
Platby pretekov a sústredení : IBAN: SK18 0900 0000 0051 4141 8913

Súbory
20.apr
Plávanie
08.máj
Plávanie
11.máj - 12.máj
Plávanie
30.máj - 02.jún
Plávanie