2022_11_17_XBSpripravka_popis_web_014.jpg

Má vaše dieťatko rado vodu? Chcelo by sa naučiť plávať ako veľký plavec? Ideálnym prvým krokom je naša plavecká prípravka XBabieS!

Tá je určená pre všetky deti od 3 do 5 rokov, ktoré by sa chceli naučiť plaveckým základom a byť vo vode čo najviac samostatné ale zároveň pri sebe ešte stále potrebujú mať istotu rodiča. 

Kurz je zameraný na adaptáciu dieťaťa vo vode a naučenie základných plaveckých zručností ako sú splývanie, vznášanie, orientácia pod vodou či správne skákanie. Dieťa sa naučí pracovať s plaveckými pomôckami a byť vo vode čo najviac samostatné. 

Cvičenia sú robené hravou a zábavnou formou, tak aby dieťa nadobudlo istotu v seba samého vo vodnom prostredí. Cieľom kurzu je osamostatnenie dieťaťa vo vode, tak aby mohlo po absolvovaní tréningov prestúpiť do "veľkých" plaveckých skupín.

Rodič je počas týchto tréningov s dieťaťom vo vode a robí aktívnu dopomoc svojmu dieťaťu. Jeho zapojenie do tréningu je len v takej miere v akej si to dieťa vyžaduje.

Dieťa získa kontakt s plaveckým prostredí, s trénermi a zistí ako to funguje na veľkých bazénoch, následne je preňho prechod ku klasickému plávaniu jednoduchší a prirodzenejší.

Tréningy prebiehajú každú utorok alebo štvrtok v poobedných hodinách.

Jeden obsahuje 8 tréningových jednotiek - deti po jeho absolvovaní zvyčajne pokračujú v skupine začiatočníkov (plaveckej prípravky). 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na info@xbabies.sk.

 

Partneri