Výsledky záverečných pretekov!

 

Plavecké výcviky v Šamoríne sú vedené pod taktovkou hlavnej trénerky výukového plávania  Kataríny Balážikovej na bazéne športového komplexu x-bionic® sphere v Šamoríne. Výcviky prebiehajú v popoludňajších hodinách pracovných dní a sú zosúladené s harmonogramom školského roka. x-bionic® aquatic sphere je ideálne miesto, kde sa vaše dieťa môže naučiť plávať a zároveň sa aj zabaví. Plavecké výcviky sú vedené tímom skúsených trénerov – športových odborníkov, ktorí sa budú Vašim deťom venovať a viesť ich k láske k plaveckému športu. Viacero z našich trénerov má za sebou plavecké úspechy (Majstrovstvá Slovenska, členovia reprezentácie SR), no rovnako aj oni si prešli základným plaveckým výcvikom a učili sa plávať krok po kroku.

 

Základný plavecký výcvik je rozdelený do viacerých tréningových skupín od začiatočníkov po pokročilých. Následne si dieťa spolu s rodičom môže vybrať smerovanie k výkonnostnému plávaniu (dieťa bude viac pracovať na technike a zúčastňuje sa aj pretekov), prípadne pokračovanie formou kondičného plávanie, kde základom je rozvoj správnej plaveckej techniky a udržiavanie kondície.

Prístup trénerov je v každej skupine plaveckého výcviku individuálny. Základom každého plaveckého výcviku je nácvik správneho prevedenia plaveckých spôsobov a je prispôsobený tempu každého plavca. Z našich vyše 20 ročných skúseností vieme, že osvojenie si jednotlivých plaveckých spôsobov pri deťoch je u jedného plavca rýchlejšie, u iného pomalšie. Podstatnými ingredienciami je trpezlivosť a to, aby deti každý tréning bavil.

Súčasťou každého tréningu je rozcvičenie, tréning vo vode a samozrejme aj hry a krátky pobyt v teplom bazéne s vodnými atrakciami.


ŠAMORÍN: x-bionic® aquatic sphere | Dubová 33/A, Šamorín | www.x-bionicsphere.com

Hlavná trénerka: Katarína Balážiková
Email: samorin@xbsswimming.sk
Telefón: +421 917 995 056

 

Úhrady plaveckých výcvikov:

IBAN: SK79 0900 0000 0051 4141 7718  

Iban_treningy_SA

 

OZNAMY:


 

Plavecká prípravka - začiatočníci
Cieľová skupina

DIEŤA :

 • nemá skúsenosť s vodným prostredím,
 • má strach z vody, neponorí hlavu, nevie samostatne plávať,
 • drží si pri plávaní nos,
 • bojí sa hlbokej vody,
 • pri plávaní používa nadľahčovacie pomôcky (rukávniky, koleso a pod.)
Obsah výcviku

Adaptácia na vodné prostredie a odstránenie strachu z vody. Nácvik základných plaveckých zručností - vznášanie, splývanie, dýchanie, orientácia pod vodnou hladinou, bezpečné skákanie do vody a správne prevedenie základných plaveckých lokomočných schopností dieťaťa.

Doplnkové aktivity

Základy rozcvičky a strečingu, hry vo vode

Cieľ výcviku

Istota v samého seba a samostatnosť vo vodnom prostredí. Samostatne preplávať 25 m bez plaveckých pomôcok.

Intenzita
2 TJ / týždeň
Cena
75€ / mesiac
Informácie
samorin@xbsswimming.sk | 0917 995 056
Mierne pokročilí
Cieľová skupina

DIEŤA :

 • vie sa ponoriť pod hladinu,
 • vie splývať na hladine,
 • prepláva cca 25 m,
 • ovláda kraulové, znakové nohy a základy práce paží.

 

Obsah výcviku

Nácvik súhry pohybov nôh a rúk, zlepšovanie techniky spôsobov kraul a znak. Základy plaveckého spôsobu prsia. Zdokonaľovanie ponárania a skokov formou rôznych hier.

Doplnkové aktivity

základy rozcvičky a strečingu

Cieľ výcviku

Preplávať 50m kraul/znak/prsia

Intenzita
2 TJ / týždeň
Cena
75€ / mesiac
Informácie
samorin@xbsswimming.sk | 0917 995 056
Pokročilí
Cieľová skupina

DIEŤA:

 • ovláda základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia,
 • vie súvisle odplávať 50m týmito spôsobmi.


 

Obsah výcviku

Nácvik techniky (motýlik) a zlepšenie ostatných plaveckých spôsobov, zlepšenie všeobecnej fyzickej výkonnosti, plávať súvisle 200 metrov a 100m polohové preteky, nácvik techniky všetkých obrátok a štartov. V skupine sa v závislosti od typu tréningu odpláva od 1 000 - 1 200 m za hodinu.

Doplnkové aktivity

Základná atletická príprava

Cieľ výcviku

Odpláva 100PP, odpláva 200VS, ovláda základy všetkých plaveckých spôsobov, obrátok a štartov.

Intenzita
2 TJ / týždeň
Cena
75€ / mesiac
Informácie
samorin@xbsswimming.sk | 0917 995 056
Kondičné plávanie
Cieľová skupina

DIEŤA / DOSPELÝ:

 • ovláda základy techniky všetkých plaveckých spôsobov,
 • vie súvisle odplávať 100 m,
 • potrebuje zvýšiť plaveckú a fyzickú výkonnosť.
Obsah výcviku

V skupine sa pracuje na všetkých plaveckých spôsoboch. Cieľom je zdokonaľovanie techniky jednotlivých plaveckých spôsobov, zlepšenie všeobecnej fyzickej výkonnosti v dobrom kolektíve. V skupine sa b závislosti od typu zvoleného tréningu (nácvik techniky, aeróbna kapacita, špecifický tréning rýchlosti, ...) pláva 1 200 - 2 000 m za hodinu

Doplnkové aktivity

rozhodcovský kurz /15+ / trénerský kurz /18+/, plavčícky kurz /18+/ 

Cieľ výcviku

Zaplávať súvisle 400m voľným spôsobom, zlepšenie plaveckej techniky, zlepšenie fyzickej výkonnosti.

Intenzita
3 TJ / týždeň
Cena
85€ / mesiac
Informácie
samorin@xbsswimming.sk | 0917 995 056
Dospelí - začiatočníci
Cieľová skupina

Skupina je určená pre dospelých ľudí, neplavcov a začiatočníkov. 

 

- nemá žiadne alebo len minimálne plavecké zručnosti

- ovláda len základné plavecké zručnosti

- nevie plávať s hlavou pod vodou

- bojí sa hlbokej vody

- potrebuje zvýšiť fyzickú výkonnosť

Obsah výcviku

Cieľom skupiny je naučenie alebo zlepšenie základných plaveckých zručností a naučenie správnej techniky plávania. Taktiež odstránenie strachu z vody a nesprávnych plaveckých návykov. Tréningové cvičenia sú prispôsobené schopnostiam účastníkov tréningu. 

Tréningy budú prebiehať v ranných hodinách.

Doplnkové aktivity

základy rozcvičky a strečingu

Cieľ výcviku

Súvisle preplávanie min. 50m aspoň jedným plaveckým spôsobom, technicky správnym prevedením.  Zvýšenie fyzickej kondície klientov.

Intenzita
2 TJ / týždeň
Cena
75€ / mesiac
Informácie
samorin@xbsswimming.sk | 0917 995 056