Hlavný tréner: Mgr. Ľuboš Rupčík
Email: info@xbsgymnastics.sk
Telefón: +421 948 629 464

Hrošíkovia
Vek
16 - 24 mesiacov
Cieľová skupina

predškôlkári

Momentálne neponúkame kurzy pre túto vekovú kategóriu..Prosím rodičov, aby sa na danú skupinu neprihlasovali.

Obsah výcviku

V tomto veku sa úroveň nezávislej mobility dieťaťa vyvíja od lozenia k chodeniu. Náš kurz cvičenia pre rodičov s deťmi podporuje pohybový rozvoj v ranom veku a poskytuje pevný základ pre vaše dieťa. Naši vysoko-kvalifikovaní inštruktori obdaria vaše deti nehou, a prostredníctvom interaktívnych pesničiek, tanečných choreografií, rôznych penových modulov pomôžu vašim batoľatám dosiahnuť nové zručnosti, ktoré ich pripravia na ďalšie výzvy v priebehu každej fázy rastu.

Cieľ výcviku

vytvoriť kladný vzťah k základným lokomočným pohybom.

Zodpovedná trénerka je Mgr. Janka Korenačková.

Intenzita
1TJ / týždeň
Cena
11.- Euro/1TJ
Informácie
info@xbsgymnastics.sk | 0948 629 464
žabky
Vek
2 - 3 roky
Cieľová skupina

škôlkári

Obsah výcviku

Kurz je zameraný na rozvoj pohybového aparátu v ranom veku, a zároveň poskytuje pevný základ pre formujúce obdobie prvých troch rokov. Okrem zábavy, dobrodružstva a pred prípravou na gymnastiku, tu vaši drobčekovia získajú prvé pohybové zručnosti, rozvinú hrubú a jemnú motoriku a posilnia schopnosť ovládania. A keďže rodičia budú súčasťou tohto dobrodružstva, budú dostatočne blízko na to, aby povzbudili svoju ratolesť vrúcnym objatím alebo pusou.

Cvičenie, resp. jedna lekcia trvá 45 minút, raz alebo dvakrát týždenne (podľa vlastného výberu).

Ponuka kurzov:

Pondelok: 10:00 - 10:50

Streda: 10:00 - 10:50

Piatok: 10:00 - 10:50

Cieľ výcviku

vytvoriť kladný vzťah k základným lokomočným pohybom.

Zodpovedná trénerka je Mgr. Janka Korenačková.

Intenzita
1TJ/týždenne, viac TJ týždenne na požiadanie
Cena
11.- euro/1TJ
Informácie
info@xbsgymnastics.sk | 0948 629 464
žabky+
Vek
4 -5 rokov
Cieľová skupina

škôlkári

Obsah výcviku

Kurz je zameraný na rozvoj pohybového aparátu v ranom veku, a zároveň poskytuje pevný základ pre formujúce obdobie prvých troch rokov. Okrem zábavy, dobrodružstva a pred prípravou na gymnastiku, tu vaši drobčekovia získajú prvé pohybové zručnosti, rozvinú hrubú a jemnú motoriku a posilnia schopnosť ovládania. A keďže rodičia budú súčasťou tohto dobrodružstva, budú dostatočne blízko na to, aby povzbudili svoju ratolesť vrúcnym objatím alebo pusou.

Cvičenie prebieha bez asistencie rodičov. Cvičebná hodina trvá 50min.

Cieľ výcviku

dieťa už dokáže cvičiť samostatne, vie spolupracovať v kolektíve.

Zodpovedná trénerka Alla Taran, Srdjan Radušin, Mariia Turilova

Intenzita
1TJ/týždenne, viac TJ týždenne na požiadanie
Cena
11.- euro/1TJ
Informácie
info@xbsgymnastics.sk | 0948 629 464
Zajačikovia
Vek
5 - 6 rokov
Cieľová skupina

predškoláci

Obsah výcviku

Kurz je navrhnutý tak, aby sa deti naučili bezpečne vykonávať a rozvíjať svoje gymnastické zručnosti. Sú zábavné, ale aj dostatočne náročné, aby napomáhali rozvoju fyzických zručností a budovali sebadôveru, ktorú môžu deti neskôr preniesť do akéhokoľvek ďalšieho športu, ako aj každodenného života. Tento kurz je vhodný pre deti predškolského veku. Bude pre nich zábavou, bádaním, ale aj výzvou.

Tréneri:

Gabriel Varga, Zuzana Gábrišová, Alla Taran, Mariia Turilova,  Srdjan Radušin, Matija Rupčic, Patrik Pavlíček

Cieľ výcviku

dieťa ovláda základné gymnastické polohy a gymnastické lokomócie. Dokáže vykonať základné gymnastické cvičebné tvary v zľahčených podmienkach, s pomocou aj bez pomoci trénera. Dokáže prekonávať ľahké prekážky.

Intenzita
1TJ/týždenne, viac TJ týždenne na požiadanie
Cena
11.-euro/1TJ
Informácie
info@xbsgymnastics.sk | 0948 629 464
orangutani
Vek
7 - 9 rokov
Cieľová skupina

školáci I.stupeň

Obsah výcviku

Tento kurz je určený pre chlapcov a dievčatá zo základných škôl a jeho náplň je trochu odlišná od kurzu pre mladšie deti. Dáva deťom šancu vysporiadať sa s novými výzvami na ich vlastnej úrovni zručností. Každý nový úspech vedie k novo-nadobudnutému sebavedomiu, odhodlaniu a túžbe pokračovať v zlepšovaní sa.

Cieľ výcviku

Dieťa ovláda základné gymnastické cvičebné tvary na akrobacii, ovláda základné gymnastické polohy na jednotlivých gymnastických náradiach, dokáže prekonať prekážku gymnastickým preskokom.

Tréneri:

Gabriel Varga, Zuzana Gábrišová, Alla Taran, Matija Rupčic, Patrik Pavlíček

Intenzita
1TJ/týždenne, viac TJ týždenne na požiadanie
Cena
11.-euro/1TJ
Informácie
info@xbsgymnastics.sk | 0948 629 464
gepardi
Vek
10 - 12 rokov
Cieľová skupina

školáci II.stupeň

Obsah výcviku

Zaradenie do tejto skupiny je závislé na fyzickej, ako aj emočnej pripravenosti. Rovnako ako dozrieva prístup detí v tínedžerskom veku, posunú sa aj v našom programe do skupiny s vyššou náročnosťou. Gymnastika v tomto kurze sa sústredí aj na postavenie tela, získavanie sily a flexibility.

Cieľ výcviku

Dieťa sa zdokonalilo v základných gymnastických cvičebných tvaroch, ovláda zložitejšie gymnastické cvičebné tvary v zľahčených podmienkach s dopomocou aj bez dopomoci trénera. Zvyšuje svoju úroveň kondičných a koordinačných schopností.

Tréneri:

Gabriel Varga, Janka Korenačková

Intenzita
1TJ/týždenne, viac TJ týždenne na požiadanie
Cena
11.-euro/1TJ
Informácie
info@xbsgymnastics.sk | 0948 629 464
levy
Vek
13 rokov a viac
Obsah výcviku

Zaradenie do tejto skupiny je závislé na fyzickej, ako aj emočnej pripravenosti. Rovnako ako dozrieva prístup detí v tínedžerskom veku, posunú sa aj v našom programe do skupiny s vyššou náročnosťou. Gymnastika v tomto kurze sa sústredí aj na postavenie tela, získavanie sily a flexibility.

Cieľ výcviku

Dieťa ovláda náročnejšie gymnastické cvičebné tvary, vie samo vyhodnotiť svoje cvičenie, dokáže definovať chyby v cvičení, ovláda náročnejšie gymnastické polohy a pohyby na gymnastických náradia, zvyšuje svoju úroveň kondičných a koordinačných schopností.

Tréneri:

Zuzana Gábrišová, Srdjan Radušin, Patrik Pavlíček

Intenzita
1TJ/týždenne, viac TJ týždenne na požiadanie
Cena
11.-euro/1TJ
Informácie
info@xbsgymnastics.sk | 0948 629 464
Kondičná gymnastika pre dospelých
Vek
18+
Cieľová skupina

všetci dospelí bez rozdielu veku

 

Momentálne pozastavené

Obsah výcviku

Cvičenie je určené na rozvoj kondičných a koordinačných schopností, ale aj gymnastických zručností. Tréning je zameraný na všestrannú prácu s vlastnou hmotnosťou tela a jeho súčasťou je aj nácvik základných cvičebných tvarov na gymnastických náradiach. Cvičenie je vhodné pre všetky vekové kategórie.

Cieľ výcviku

Dieťa ovláda preliezanie nízkych gymnastických prekážok, ovláda základné lokomočné pohyby cez rôzne gymnastické moduly, ovláda s dopomocou základné gymnastické polohy.

 

Zodpovedný tréner:

Martin Drha

Intenzita
1TJ/týždenne
Cena
11.-euro/1TJ
Informácie
info@xbsgymnastics.sk | 0948 629 464
prvy banner

Partneri