logo_dcph.jpg

  Diagnostické centrum profesora Hamara 

  UNIVERZITA KOMENSKÉHO - Fakulta telesnej výchovy a športu

 

 

Preventívna prehliadka športovca s ergometriou obsahuje: Cena 65€


- Anamnéza (osobná, rodinná, alergická, športová)
- Odbery krvi a moču (sedimentácia erytrocytov, krvný obraz + diferenciálny počet leukocytov,
  moč chemicky + sediment, biochémia – glykémia, urea, kreatinín, CK, hepatálne testy, ionogram,
  železo, väzbová kapacita železa)
- Zmeranie krvného tlaku, pulzovej frekvencie
- Antropometrické meranie – váha, výška, %tuku, BMI
- Spirometrické vyšetrenie – vitálna kapacita pľúc a úsilný výdych
- Komplexné vyšetrenie orgánových systémov – prehliadka lekárom
- EKG v pokoji
- Ergometria – záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri
- Vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušnej športovej aktivity

 

alebo

 

MUDr. Alena Urvayová Športová hala Mladosť, Trnavská 39, 831 04 Bratislava

Kontakt: 0903 707 995 02/ 444 534 26 / aurvayova@chello.sk

Krvné testy, ekg ( veľmi dôležite), spirometria, záťažové testy, Vo2max

 

 

Partneri