Realizačný tím
Strieborny Adam

Adam Strieborný

tréner plávania II. kvalifikačného stupňa
0919021742
adam.strieborny@xbsswimming.sk

Informačný panel

Príspevok na činnosť na obdobie od 09.2020 - 06.2021 :
65€-75€ / mesiac / plavec

 

Platby príspevkov ( výcviky, tréningy ) : IBAN: SK79 0900 0000 0051 4141 7718
Platby pretekov a sústredení : IBAN: SK18 0900 0000 0051 4141 8913

Súbory
18.feb
Plávanie
04.mar - 05.mar
Plávanie
17.mar - 19.mar
Plávanie
25.mar
Plávanie
Športovci

Samuel Bača

Maroš Beľan

Katarína Broszová

Fedor Churakov

Ela Hupková

Ema Hupková

Nikolas Karageorgiev

Agáta Kiš-Bandi

Nela Kolenčíková

Adam Kovačovský

Šimon Lacko

Lara Letková

Roland Pirk

Filip Pörsök

Lea Szuda

Lucia Žilincová