Informačný panel

Príspevok na činnosť na obdobie od 09.2022 - 06.2023 :
95€ / mesiac / plavec

 

Platby príspevkov ( výcviky, tréningy ) : IBAN: SK79 0900 0000 0051 4141 7718
Platby pretekov a sústredení : IBAN: SK18 0900 0000 0051 4141 8913

Súbory
Neboli nájdené žiadne udalosti.