Body

PONDELOK

08:00 - 8:30hod                príchod detí

08:30 - 10:00hod              gymnastický tréning

10:00 - 10:30hod              desiata

10:30 - 11:30hod              gymnastický tréning

11:30 - 13:00hod              obed + odpočinok

13:00 - 15:15hod             pohybové aktivity vonku (v prípade nepriaznivého počasia v gym hale) + kurz prvej pomoci

15:15 - 15:30hod             olovrant

15:30 - 16:00hod             záverečný strečing + voľná zábava v gym hale

16:00 - 16:30hod            odchod detí

 

UTOROK        

08:00 - 8:30hod                príchod detí

09:00 - 10:00hod             prehliadka jazdeckého areálu

10:00 - 10:30hod              desiata

10:30 - 11:30hod              gymnastický tréning

11:30 - 13:00hod              obed + odpočinok

13:00 - 15:15hod             gymnastické súťaže v gym hale

15:15 - 15:30hod             olovrant

15:30 - 16:00hod             záverečný strečing + voľná zábava v gym hale

16:00 - 16:30hod            odchod detí

 

STREDA

08:00 - 8:30hod                príchod detí

08:30 - 10:00hod              gymnastický tréning

10:00 - 10:30hod              desiata

10:30 - 11:30hod              gymnastický tréning

11:30 - 13:00hod              obed + odpočinok

13:00 - 14:30hod             Plávanie

15:15 - 15:30hod             olovrant

15:30 - 16:00hod             záverečný strečing + voľná zábava v gym hale

16:00 - 16:30hod            odchod detí

 

ŠTVRTOK

08:00 - 8:30hod                príchod detí

08:30 - 10:00hod              gymnastický tréning

10:00 - 10:30hod              desiata

10:30 - 11:30hod              gymnastický tréning

11:30 - 13:00hod              obed + odpočinok

13:00 - 15:15hod             TULLI CINEMA - premietanie rozprávky

15:15 - 15:30hod             olovrant

15:30 - 16:00hod             záverečný strečing + voľná zábava v gym hale

16:00 - 16:30hod            odchod detí

 

PIATOK

08:00 - 8:30hod                príchod detí

08:30 - 10:00hod              adventure land - súťaže

10:00 - 10:30hod              desiata

10:30 - 11:30hod              gymnastický tréning

11:30 - 13:00hod              obed + odpočinok

13:00 - 15:15hod             príprava spomienkových tričiek + súťaže

15:15 - 15:30hod             olovrant

15:30 - 16:00hod             záverečný strečing + voľná zábava v gym hale

16:00 - 16:30hod            odchod detí

Partneri