Priebeh kurzu | Organizačné pokyny

Jeden kurz trvá 8 lekcií. Každá lekcia trvá približne 45 minút. Je na rodičovi, aby čas trvania lekcie prispôsobil potrebám dieťatka – ak cítime, že je už unavené alebo sa cíti nekomfortne, spomalíme tempo a prispôsobíme sa jeho potrebám. 

Pred každou lekciou dôsledne dbáme na hygienu rodičov a detí, do bazéna vstupujeme už osprchovaní. Po ukončení lekcie dieťa zľahka opäť umyjeme, zabalíme do uteráka a navštívime saunu. Tá je v čase trvania XBabieS vyhradená iba pre našich rodičov s deťmi. Po krátkom vyhriatí organizmu, bábätká už len oblečieme a odchádzame domov.

Žubrienky
Vek
4 - 7 mesiacov
Cieľová skupina

Hlavičku má dieťa pod kontrolou a udrží ju zdvihnutú pri polohe na brušku. Bábätko v polohe na chrbte dokáže uchopiť hračku. Začína sa pretáčať na bok. V polohe na brušku je schopné sa oprieť o predlaktie. Používa dlaňové úchopy.

Intenzita
45min / 2 x týždeň
Cena
160,- €
Informácie
Plávame v pondelok a v stredu od 8:00 do 8:45
Žabky
Vek
8 - 15 mesiacov
Cieľová skupina

Dieťa sa začína plaziť, objavuje svet pohybom, štvornožkuje. Dokáže kľačať na štyroch, sedieť bez opory, môže sa začať priťahovať do stoja. Hračky uchopujeme medzi palček a ostatné prsty. Aktívne komunikuje.

Intenzita
45min / 2x týždeň
Cena
160,- €
Informácie
Plávame v pondelok/stredu od 8:45 do 9:30 a utorok/štvrtok od 8:00 do 8:45
Rybky
Vek
15 - 24 mesiacov
Cieľová skupina

Dieťa zvláda samostatne stabilnú chôdzu, dokážu chodiť po schodoch, prekračovať predmety. Pri chôdzi dokážu utekať, otočiť sa, udržať rovnováhu na jednej nohe, urobiť drep. Deti sa stávajú samostatnejšími, aktívne komunikujú.

Intenzita
45min / 2x týždeň
Cena
160,- €
Informácie
Plávame v pondelok/stredu od 9:30 do 10:15 a utorok/štvrtok od 8:45 do 9:30
Delfíny
Vek
2 - 3 rokov
Cieľová skupina

Deti dokážu znožmo skákať na mieste, vie chodiť po špičkách a po pätách. Je samostatné pri hrách s jemnou motorikou. Dieťa zvláda koordináciu a udržanie rovnováhy.

Intenzita
45min /2x týždeň
Cena
160,- €
Informácie
Plávame v utorok/štvrtok od 9:30 do 10:15
xbabies