Priebeh kurzu | Organizačné pokyny

Jeden kurz trvá 8 lekcií. Každá lekcia trvá približne 45 minút. Je na rodičovi, aby čas trvania lekcie prispôsobil potrebám dieťatka – ak cítime, že je už unavené alebo sa cíti nekomfortne, spomalíme tempo a prispôsobíme sa jeho potrebám. 

Pred každou lekciou dôsledne dbáme na hygienu rodičov a detí, do bazéna vstupujeme už osprchovaní. Po ukončení lekcie dieťa zľahka opäť umyjeme, zabalíme do uteráka a navštívime saunu. Tá je v čase trvania XBabieS vyhradená iba pre našich rodičov s deťmi. Po krátkom vyhriatí organizmu, bábätká už len oblečieme a odchádzame domov.

Žubrienky
Vek
4 - 7 mesiacov
Cieľová skupina

Hlavičku má dieťa pod kontrolou a udrží ju zdvihnutú pri polohe na brušku. Bábätko v polohe na chrbte dokáže uchopiť hračku. Začína sa pretáčať na bok. V polohe na brušku je schopné sa oprieť o predlaktie. Používa dlaňové úchopy.

Intenzita
45min / 1x týždeň
Cena
150,- €
Informácie
Plávame v stredu o 8:00
Žabky
Vek
8 - 15 mesiacov
Cieľová skupina

Dieťa sa začína plaziť, objavuje svet pohybom, štvornožkuje. Dokáže kľačať na štyroch, sedieť bez opory, môže sa začať priťahovať do stoja. Hračky uchopujeme medzi palček a ostatné prsty. Aktívne komunikuje.

Intenzita
45min / 1x týždeň
Cena
150,- €
Informácie
Plávame v utorok a v stredu o 8:45
Rybky
Vek
15 - 24 mesiacov
Cieľová skupina

Dieťa zvláda samostatne stabilnú chôdzu, dokážu chodiť po schodoch, prekračovať predmety. Pri chôdzi dokážu utekať, otočiť sa, udržať rovnováhu na jednej nohe, urobiť drep. Deti sa stávajú samostatnejšími, aktívne komunikujú.

Intenzita
45min / 1x týždeň
Cena
150,- €
Informácie
Plávame v utorok a v stredu o 9:30
Delfíny
Vek
2 - 3 rokov
Cieľová skupina

Deti dokážu znožmo skákať na mieste, vie chodiť po špičkách a po pätách. Je samostatné pri hrách s jemnou motorikou. Dieťa zvláda koordináciu a udržanie rovnováhy.

Intenzita
45min / 1x týždeň
Cena
150,- €
Informácie
Plávame v stredu o 10:15
Plavecká prípravka XBabieS
Vek
3-5 rokov
Cieľová skupina

Plavecká prípravka XBabieS je určená pre deti od 3 do 5 rokov, ktoré ešte nezvládnu samostatné plavecké tréningy bez prítomnosti rodiča na bazéne.

 

Obsah výcviku

Kurz je zameraný na adaptáciu dieťaťa vo vode a naučenie základných plaveckých zručností. Cvičenia sú robené hravou a zábavnou formou, tak aby dieťa nadobudlo istotu v seba samého vo vodnom prostredí. 

Rodič je počas týchto tréningov s dieťaťom vo vode a robí aktívnu dopomoc svojmu dieťaťu. Jeho zapojenie do tréningu je len v takej miere v akej si to dieťa vyžaduje.

Cieľ výcviku

Cieľom kurzu je osamostatnenie dieťaťa vo vode, tak aby mohlo po absolvovaní tréningov prestúpiť do "veľkých" plaveckých skupín.

Intenzita
1x do týždňa
Cena
100 eur
Informácie
Plávame v utorok a štvrtok o 17:00 alebo o 18:00
xbabies