Plavecká prípravka XBabieS
Vek
3-5 rokov
Cieľová skupina

Plavecká prípravka XBabieS je určená pre deti od 3 do 5 rokov, ktoré ešte nezvládnu samostatné plavecké tréningy bez prítomnosti rodiča na bazéne.

Kurz trvá 8 tréningov. Jedna tréningová jednotka trvá 60 minút.

Obsah výcviku

Kurz je zameraný na adaptáciu dieťaťa vo vode a naučenie základných plaveckých zručností. Cvičenia sú robené hravou a zábavnou formou, tak aby dieťa nadobudlo istotu v seba samého vo vodnom prostredí. 

Rodič je počas týchto tréningov s dieťaťom vo vode a robí aktívnu dopomoc svojmu dieťaťu. Jeho zapojenie do tréningu je len v takej miere v akej si to dieťa vyžaduje.

Cieľ výcviku

Cieľom kurzu je osamostatnenie dieťaťa vo vode, tak aby mohlo po absolvovaní tréningov prestúpiť do "veľkých" plaveckých skupín.

Intenzita
1x do týždňa
Cena
100 eur
xbabies