Výkonnostná skupina žiakov pod vedením trénera trénuje dvojfázovo na 25m a 50m bazéne Pasienky s podporou Hlavného mesta SR  Bratislavy. Do pravidelnej prípravy plavcov patrí 6 tréningových jednotiek vo vode, ako aj kondičné tréningy v gyme „Starfit“ zamerané na stabilizáciu telesného jadra. Počas roka plavci spolu s trénerom absolvujú viacero pretekov na národnej a medzinárodnej úrovni, kde si zlepšujú svoju plaveckú formu. Vrcholom sezóny sú Majstrovstvá Slovenskej Republiky a samozrejme športový progres každého plavca počas sezóny. 

Realizačný tím
Sportovec

Prof. Mgr. Romana Sirenko PhD

tréner plávania V. kvalifikačného stupňa
0911717409

Informačný panel

Príspevok na činnosť na obdobie od 09.2021 - 06.2022 :
95€ / mesiac / plavec
 

??€ / mesiac / plavec / obdobie 07. - 08.2021 / uhrádza sa aj v prípade plavcovej absencie
 

Platby príspevkov ( výcviky, tréningy ) : IBAN: SK88 0900 0000 0051 4141 8526
Platby pretekov a sústredení : IBAN: SK18 0900 0000 0051 4141 8913

Súbory

Tréningy od 06.09. 2021 

Pondelok:    14.00 – 14:30 Starfit   /   14:30 – 16:00 25m

Utorok :       15:00 – 16:30 50m  / 16:30 - 17:00 sucho

Streda:         6:00 – 7:00 25m   / 14.00 – 14:30 Starfit   /   14:30 – 16:00 25m

Štvrtok:        14:30 – 16:00 50m  / 16:00 - 16:30 sucho

Piatok:         14.00 – 14:30 Starfit   /   14:30 – 16:00 25m

Športovci
Didenko Anna

Anna Didenko

Duliakova Karin

Karin Duliaková

Haraslinova Sarah

Sarah Haraslínová

Hulinova Zuzana

Zuzana Hulínová

Jezik Adam

Adam Ježík

Kralova Andrea

Andrea Králová

Langermann Leo

Leo Langermann

Olveczka Katarina

Katarína Ölveczká

Papayova Alexandra

Alexandra Pápayová

Sekacova Sofia

Sofia Sekáčová

Strieborna Alexandr

Alexandra Strieborná

Svecova Stela

Stela Švecová

Sportovec

Matúš Vráb

Volek Alexander

Alexander Volek