Výkonnostná skupina žiakov pod vedením trénera Romany Sirenko trénuje dvojfázovo na 25m a 50m bazéne Pasienky s podporou Hlavného mesta SR  Bratislavy. Do pravidelnej prípravy plavcov patrí 6 tréningových jednotiek vo vode, ako aj kondičné tréningy v gyme „Starfit“ zamerané na stabilizáciu telesného jadra. Počas roka plavci spolu s trénerom absolvujú viacero pretekov na národnej a medzinárodnej úrovni, kde si zlepšujú svoju plaveckú formu. Vrcholom sezóny sú Majstrovstvá Slovenskej Republiky a samozrejme športový progres každého plavca počas sezóny. 

Realizačný tím

Prof. Mgr. Romana Sirenko PhD

tréner plávania V. kvalifikačného stupňa
0911717409

Informačný panel

Príspevok na činnosť na obdobie od 01.2023 - 06.2023 :
105€ / mesiac / plavec
 

??€ / mesiac / plavec / obdobie 07. - 08.2021 / uhrádza sa aj v prípade plavcovej absencie
 

Platby príspevkov ( výcviky, tréningy ) : IBAN: SK88 0900 0000 0051 4141 8526
Platby pretekov a sústredení : IBAN: SK18 0900 0000 0051 4141 8913

Súbory

 

Tréningy od 20.02.-24.2. 2023 

Pondelok:    8:00 – 9:00 25m   /    16:00 – 17:00 25m

Utorok :       8:00 – 9:00 25m  

Streda:         16:00 – 17:00 25m

Štvrtok:       8:00 – 9:00 25m

Piatok:         16:00 – 17:00 25m

 

Tréningy od 09.01. 2023 

Pondelok:    6:00 – 7:00 25m   /    14.00 – 14:30 Starfit   / 14:30 – 16:00 25m

Utorok :       15:00 – 16:30 50m  / 16:30 - 17:00 sucho

Streda:         6:00 – 7:00 25m   /   14.00 – 14:30 Starfit   /   14:30 – 16:00 25m

Štvrtok:       14:30 – 16:00 50m  / 16:00 - 16:30 sucho

Piatok:         6:00 – 7:00 25m   /    14.00 – 14:30 Starfit   /   14:30 – 16:00 25m

11.feb - 12.feb
Plávanie
18.feb
Plávanie
04.mar - 05.mar
Plávanie
17.mar - 19.mar
Plávanie
Športovci

Anna Didenko

Zuzana Hulínová

Andrea Králová

Leo Langermann

Petra Mičuneková

Selma Omerovičová

Katarína Ölveczká

Yaroslav Revutskyi

Sofia Sekáčová

Alexandra Strieborná

Stela Švecová

Alexander Volek