Realizačný tím
Strieborny Adam

Adam Strieborný

tréner plávania II. kvalifikačného stupňa
0919021742
adam.strieborny@xbsswimming.sk

Informačný panel
Športovci
Sportovec

Maroš Beľan

Sportovec

Katarína Broszová

Sportovec

Samuel Bača

Sportovec

Marek Baroš

Sportovec

Tomáš Čeman

Sportovec

Ela Hupková

Sportovec

Ema Hupková

Sportovec

Nikolas Karageorgiev

Sportovec

Agáta Kiš-Bandi

Sportovec

Nela Kolenčíková

Sportovec

Adam Kovačovský

Sportovec

Šimon Lacko

Sportovec

Roland Pirk

Sportovec

Filip Pörsök

Sportovec

Lea Szuda

Sportovec

Lucia Žilincová