Realizačný tím

Tomáš Fiľak

Informačný panel

Príspevok na činnosť na obdobie od 09.2020 - 06.2021 :
65€-75€ / mesiac / plavec

 

Platby príspevkov ( výcviky, tréningy ) : IBAN: SK79 0900 0000 0051 4141 7718
Platby pretekov a sústredení : IBAN: SK18 0900 0000 0051 4141 8913

Súbory
16.jún - 18.jún
Plávanie
23.jún - 25.jún
Plávanie
Športovci

Filip Audi

Dominik Ferianc

Alexandra Chlebeková

Jaydee Hermelijn

Milan Marco Katerinka

Zara Kotusová

Petra Nagyová

Viktória Pirk

Tereza Plášeková

Tomáš Pörsök

Mia Rybárová

Martin Uličný